Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 14, 15 & 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

Afgelopen tijd heeft Rolstoelvriendelijk Hoorn meerdere incidenten vastgesteld, waardoor er soms echt wordt afgevraagd of deze incidenten door “foute uitvoering” zijn ontstaan of door “ondoordachte planning”. Hoe dan ook, correcties heeft de gemeenschap / gemeente Hoorn extra geld gekost.

Rolstoelvriendelijk Hoorn heeft daarom aan de deelnemende fracties een mail gestuurd met de volgende 3 vragen:

  1. Wat is uw algemene standpunt over inclusiviteit binnen onze gemeente zoals is afgesproken in het VN verdrag Handicap?
  2. Komen er in lopende of toekomstige projecten voorzieningen die de inclusiviteit bevorderen voor jong en oud?
  3. Bent u het met mij eens dat bij een herinrichting van infrastructuur in een bepaald gebied er ook rekening gehouden moet worden met de mindervalide doelgroep?

Op de pagina ‘Vragen & Antwoorden‘ zijn per fractie de betreffende antwoorden te vinden en ook een link naar de verkiezingsprogramma van de fractie (mits openbaar voorhanden).

Op de website van de gemeente Hoorn vindt u meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen.

https://www.hoorn.nl/verkiezingen