Poort van Hoorn

stad naar Risdam

Voordat ik mijn verhaal deel, wil ik u erop wijze dat alle informatie die hieronder staat, puur informatief is en reageren géén enkele zin heeft, daar Rolstoelvriendelijk Hoorn totaal geen belangen of invloed heeft op de uitkomst van de ontwikkelingen van het project ‘Poort van Hoorn’.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Hoorn via poortvanhoorn@hoorn.nl

Afbeeldingen in dit verhaal komen uit de rapportage Nieuwe toegangsweg Hoorn Centrum en zijn toegevoegd voor de beeldvorming.

Poort van Hoorn

Het project “Poort van Hoorn” is een thema dat al decennia een onderwerp van gesprek is bij zowel de bewoners als in de diverse gemeenteraden en het project kent vele voor en tegenstanders.

Op 3 juli 2023 werd er door de gemeente een bijeenkomst gehouden waar na lang onderzoek 2 varianten naar voren kwamen hoe de ontsluiting tussen de provinciale weg en de binnenstad.

Voor Rolstoelvriendelijk Hoorn was er maar 1 onderdeel belangrijk en dat is de bereikbaarheid voor fietsers, voetgangers en mindervalide. Het traject voor auto’s is in deze niet van toepassingen.

Provinciale weg / Keern

Het is de bedoeling dat de huidige situatie (zie foto’s) wordt veranderd naar een onderdoorgang, zodat auto’s en voetgangers/fietsers geen hinder meer van elkaar ondervinden en daarmee de verkeersdoorstroming wordt bevorderd.

Na afloop heb ik met 2 medewerkers gesproken, die mij nader uitleg hebben gegeven over de plannen voor dit onderdeel van het project.

Het is de bedoeling dat de stijging en daling percentage van de onderdoorgang zo zal worden, dat wandelaars, rollatorgebruikers en mensen in een rolstoel minimale inspanning nodig hebben.

Ter vergelijking is de tunnel bij vredehofstraat naar Risdammerhout vrij stijl.

bron: video NHD.nl (klik foto artikel)

Het gebied tussen de provinciale weg en het spoor wordt zo ingericht dat auto’s niet welkom zijn. Bewoners die langs het Keern wonen mogen hier wel komen, maar zullen zich moeten aanpassen aan het langzame verkeer. Vergelijkbaar met delen van de Westerblokker die nu wordt heringericht.

Van Dedemstraat & Dampten

Door de herinrichting van de noordzijde van het spoor, zal op den duur het transferium en de Winkel Albert Heijn verdwijnen. Zoals te zien op de website poortvanhoorn.nl zal hier o.a. een nieuwe busstation komen en woningen.

Vanaf de kruising met de Maelsonstraat zal er een brede fietspad, met daarnaast een busbaan komen die dan het Keern kruist en via het Dampten naar de Berkhouterweg gaan. Voor de auto’s wordt het een eenrichtingstraject, terwijl de bussen en fietsers wel beide kanten op kunnen. (Foto’s: inrichting Dampten)

Omdat op dit moment nog niet bekend is welke variant van de Carbasiustracé wordt uitgewerkt, heb ik beide schetsen als voorbeeld geplaatst.

Keern / Spoorwegovergang

Omdat er financieel nog wat moeilijkheden zijn, is er nog geen duidelijkheid hoe de spoorovergang wordt heringericht. Zowel de gemeente als Prorail zijn voor een tunnel onder het spoor door, zodat het veiliger wordt voor fietsers en voetgangers en de oponthoud wordt weggenomen, maar het budget voor dit stuk ontwikkeling is te laag om daar nu een antwoord op te geven.

Uiteindelijk hopen we allemaal dat er een fietstunnel komt en er zo meer fietsers naar de stad komen ipv van auto’s.

Conclusie: De gemeente gaat in dit project veel betekenen voor het langzame verkeer en dat is naar mijn mening alleen maar goed.

Al je zelf een mening wilt geven over het gehele project Poort van Hoorn, ga dan naar de website, lees je in over waarom je kunt kiezen tussen variant H (1&2) en variant P. Stuur dan vervolgens een mail met jouw argumenten waarom de gemeenteraad moet kiezen voor jouw variantkeuze. Dit kan tot 28 juli 2023.

https://www.poortvanhoorn.nl/participatie

Als er onjuistheden in dit bericht staan, dan verneem ik dat graag van je via de mail
(info @ rolstoelvriendelijk-hoorn.nl)