3. Bent u het met mij eens dat bij een herinrichting van infrastructuur in een bepaald gebied er ook rekening gehouden moet worden met de mindervalide doelgroep?

Fractie GroenLinks