2. Komen er in lopende of toekomstige projecten voorzieningen die de inclusiviteit bevorderen voor jong en oud?

Categorie: Fractie Tonnaer

Bij nieuwbouw door gemeente en gesubsidieerde organisaties moet rekening worden gehouden met inclusiviteit voor jong en oud. Tijdens de toekomstige renovatie van het stadhuis moet daar rekening mee gehouden worden.

Op korte termijn wordt gestart met de verbouw van het Westfries Museum. Dankzij deze verbouwing wordt in het (gemeentelijk) museum een lift geplaatst en toiletten voor mindervaliden gebouwd.

Bij nieuwbouw letten we op en vragen aandacht voor de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen. Ook bij andere nieuwbouw en renovatie zullen wij rekening houden met de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers.

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *