2. Komen er in lopende of toekomstige projecten voorzieningen die de inclusiviteit bevorderen voor jong en oud?

Categorie: VVD Hoorn

Bij lopende of nieuwe projecten willen wij dat de behoeftes en wensen van bijvoorbeeld ouderen en jongeren wordt meegenomen bij de ontwikkeling daarvan.
Wij vinden het belangrijk dat de belangenorganisaties die daar speciaal voor zijn opgericht hierbij worden meegenomen, zoals bijvoorbeeld de jongerenraad, Zorg Zoals de Westfries dat Wil (ZZWW) en de ouderenraad.

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *