2. Komen er in lopende of toekomstige projecten voorzieningen die de inclusiviteit bevorderen voor jong en oud?

Categorie: ÉénHoorn

ÉénHoorn staat voor toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen voor mindervaliden. Daar waar mogelijk zorgen wij ervoor dat gebouwen toegankelijk worden gemaakt en maken wij keuzes die ervoor zorgen dat drempels en obstakels worden weggenomen, toiletten toegankelijk zijn en mee doen mogelijk wordt gemaakt. Bij nieuwe plannen nemen wij toegankelijkheid als uitgangspunt mee. Dit gaat niet alleen om toegang maar ook om de mogelijkheid om iedereen volwaardig deel te laten nemen aan onze samenleving.

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *