2. Komen er in lopende of toekomstige projecten voorzieningen die de inclusiviteit bevorderen voor jong en oud?

Categorie: Liberaal Hoorn

Als het aan Liberaal Hoorn ligt zeker. Denk aan het herinrichten van wegen, de aanleg van een openbaar toilet wat ook geschikt is voor mensen met een beperking. Juist door de vergrijzing zal er wat ons betreft ook meer geïnvesteerd moeten worden in de verkeersveiligheid. Denk aan veilige oversteek plekken en goed verlichte zebrapaden. Rolstoel en booster vriendelijke wegen. Het is van belang dat we iedereen, jong en oud, de kans geven mee te kunnen doen in onze samenleving.

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *