2. Komen er in lopende of toekomstige projecten voorzieningen die de inclusiviteit bevorderen voor jong en oud?

Categorie: Sociaal Hoorn

Bij nog te bouwen projecten moet dit worden opgenomen in de plannen. In bestaande bouw moet hier met terugwerkende kracht naar worden gekeken. Sociaal Hoorn zal hier de komende vier jaar nóg meer aandacht aan schenken.

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *