2. Komen er in lopende of toekomstige projecten voorzieningen die de inclusiviteit bevorderen voor jong en oud?

Categorie: Hoorn Lokaal

Het begint erbij dat bij alle toekomstige plannen vanuit het beginsel inclusie wordt gehandeld, daarmee voorkom je dat je achteraf zaken moet aanpassen of verbeteren. Blijvend werken aan bewustwording op dit terrein is noodzaak.

Belangrijk hierbij is dat ervaringsdeskundige inwoners vroegtijdig bij projecten worden betrokken. Wat Hoorn Lokaal betreft zou er ook meer aandacht moeten komen voor economische inclusie, bijvoorbeeld hulp bij het opzetten van een eigen bedrijf.

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *