3. Bent u het met mij eens dat bij een herinrichting van infrastructuur in een bepaald gebied er ook rekening gehouden moet worden met de mindervalide doelgroep?

Categorie: GroenLinks Hoorn

Wij zijn het helemaal met u eens, juist op dit punt hebben wij in de ontwikkeling van de omgevingsvisie gepleit voor het expliciet benoemen van de ambitie om de openbare ruimte binnen onze gemeente zo inclusief mogelijk in te richten. Dit is door de wethouder overgenomen en wij zullen het college hier blijvend op bevragen bij het herinrichten van onze gemeentelijke infrastructuur.

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *