3. Bent u het met mij eens dat bij een herinrichting van infrastructuur in een bepaald gebied er ook rekening gehouden moet worden met de mindervalide doelgroep?

Categorie: Liberaal Hoorn

Voor Liberaal Hoorn is het voor alle gebieden van belang dat er rekening wordt gehouden met de infrastructuur voor mindervalide. Zo zal er wat onze fractie betreft ook rekening moeten worden gehouden met de mogelijkheden voor bijvoorbeeld mindervalide bij een bezoek aan het stadstrand. Hier zijn bij de verschillende badplaatsen in ons land al goede ervaringen opgedaan. Laten we hier ook van leren en deze toepassen in onze stad.

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *