2. Komen er in lopende of toekomstige projecten voorzieningen die de inclusiviteit bevorderen voor jong en oud

Categorie: CDA Hoorn

CDA Hoorn is van mening dat bij alle toekomstige projecten getoetst moet worden of deze projecten goed toegankelijk zijn voor alle doelgroepen. Dit moet ook gelden bij bijvoorbeeld speeltuinen, zowel bij de huidige speeltuinen als bij speeltuinen die nog aangelegd moeten worden. Ook bij de aanleg van het stadstrand moet er aandacht zijn voor de toegankelijkheid en voorzieningen voor mindervaliden.

Het is ook de wens van het CDA Hoorn om sporttoernooien voor mensen met een beperking naar Hoorn te halen om zo meer aandacht te kunnen besteden aan het thema inclusiviteit.

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *