2. Komen er in lopende of toekomstige projecten voorzieningen die de inclusiviteit bevorderen voor jong en oud?

Categorie: D66 Hoorn

Als het aan D66 ligt wel. Wij leggen de focus op het behouden en aantrekken van jongeren in en naar Hoorn. Maar ook juist ouderen (de grootst groeiende groep) moeten we als gemeente goed faciliteren in hun behoeften. Zo komen in de Poort van Hoorn veel woningen voor ouderen en jongeren. Zullen we de fiets- en wandelroutes comfortabeler en veiliger maken. En zal er rekening gehouden worden met alle doelgroepen in het vernieuwde westfries museum en stadhuis.

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *