2. Komen er in lopende of toekomstige projecten voorzieningen die de inclusiviteit bevorderen voor jong en oud?

Categorie: PvdA Hoorn

Momenteel wordt er in de raadscommissie gediscussieerd over toiletten op het kerkplein, waarbij PvdA-Hoorn voorstander is van minstens een mindervalide-toilet. Verder zet PvdA-Hoorn zich in voor extra aandacht voor kwetsbare jongeren en ouderen, bijvoorbeeld door middel van eenzaamheidsbestrijding, het realiseren van ‘Gezonde scholen’ en het toegankelijk maken van kunst voor een breed publiek. Bovendien willen we graag de Sport- en Cultuurstrippenkaart uitbreiden om sociaal isolement te verhelpen of te voorkomen.

You may also like...